Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 15-02-2021 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 19-03-2021. Samtalen vil være struktureret ud fra den faglige profil.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-05-2021 til 30-04-2022 Hospitalsenheden Vest, Neurologisk afd., Holstebro
01-05-2022 til 31-07-2022 Psykiatrien Region Midtjylland, PVE Regionspsykiatrien Vest
01-08-2022 til 31-10-2022 Aarhus Universitetshospital, Hjerne- og Rygkirurgi
01-11-2022 til 30-04-2023 Aarhus Universitetshospital, Neurofysiologisk overafdeling
01-05-2023 til 30-04-2024 Aarhus Universitetshospital, Neurologi
01-05-2024 til 30-04-2025 Hospitalsenheden Vest, Neurologisk afd., Holstebro