Kære kommende HU læger
Husk deadline til indsendelse af ansøgning til HU forløb i Øst er dd. 10/5-2021 kl. 23:59Sundhedsjobs.dk – 6 hoveduddannelsesforløb Neurologi Videreuddannelsesregion Øst
Bemærk følgende ændringer:
  1.  Interviewguiden (Interviewguide-neurologi-2021-final):
    Læs guiden grundigt igennem for ændringer ift. tidl. år. Det er i år krav om præsentation af egen case som
    IKKE skal indsendes forud for interviewet. På videreuddannelsen.dk er der tidligere ved fejl skrevet at casen skulle indsendes, og vedhæftningskravet kan ikke fjernes hvorfor i blot skal vedhæfte en blank side i stedet for jeres casen.
  2. CV: Der er lavet CV skabelon iht. de 7 lægeroller som i bedes benytte.
  3. Den motiverede ansøgning kan skrives mere frit, og man behøver ikke at holde sig til de 7 lægeroller da de fremgår af CVet.
Held og lykke til alle ansøgere 🙂