Hermed invitation til den 2. nordiske neurotraume konference der afholdes d. 18.-20. november 2019 i Lund, Sverige.

Det er et meget spændende program og i 2,5 dage omhandles emner fra præhospital behandling til neurointensiv behandling, inkl. rehabilitering og koagulation. Det er en meget klinisk orienteret kongres og indeholder en del interaktive sessioner i så stor omfang som muligt. Der er særligt inviterede top internationale talere som f.eks. Andrew Maas (Belgium), David Sharp (UK) og Grant Iverson (USA), og ellers er der nordiske/europæiske oplægsholdere.

Det sociale program er udmærket med god mad og hygge. Det anbefales at man tilmelder sig i god tid til dette for at sikre sig en plads ved bordet.

 

Kig ind på hjemmesiden og tilmeld jer!
www.nneurotrauma.com

Med venlig hilsen,

Ramona Åstrand, MD, PhD
Afdelingslæge
Neurokirurgisk klinik
Rigshospitalet og på vegne af Skandinavisk neurotraume komité (SNC)