Der er aktuelt 2 ledige poster som juniorinspektor inden for neurologien, én i uddannelsesregion Nord og én i uddannelsesregion Syd.
Sundhedsstyrelsens inspektorordningen har til formål at sikre et godt uddannelsesmiljø på alle hospitalsafdelinger, som varetager lægelig uddannelse. Hver inspektorer og juniorinspektorer forventes at foretage to inspektorbesøg årligt. Inspektorernes ansættelsessteder giver fri med løn til besøget, og forud for første inspektorbesøg skal man på et to dages inspektor-kursus.
Arbejdet som inspektor er spændende og lærerigt, og giver indsigt i den lægelige videreuddannelse og organisation. Man bidrager til at forbedre uddannelsen på de afdelinger man besøger, men ofte kan man også tage gode ideer med hjem til egen afdeling. Desuden udvides ens netværk på tværs af regioner.
Yderligere information om inspektorordningen kan findes på:
En Juniorinspektor forventes at besidde posten indtil speciallægestatus, hvorefter man automatisk fortsætter som inspektor.
Såfremt det kunne have interesse send en kort motiveret ansøgning til YNNN på yngreneurologer@gmail.com senest 20/3/23.
Endelige kandidater vælges ifm. DNS årsmøde, hvorefter de indstilles til Sundhedsstyrelsen, som officielt udpeger juniorinspektorerne.
I bedømmelsen lægges der vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser og på medicinsk pædagogik eller lignende kompetencer. Det er et krav at juniorinspektoren er i I- eller H-stilling.
Med venlig hilsen
YNNNs bestyrelse