Fyraftensmøde om progredierende MS for MS neurologer, interesserede HU læger, Phd studerende

Sted: d 19.maj 2020 kl. 16.30-21 i Glostrup Hospital

 

Bekræftede speakers er:

·       Professor Finn Sellebjerg

·       Ass. Prof Melinda Magyari

·       Afd.læge neurolog, phd Stephan Bramow

 

Arrangeret i sammarbejde med Novartis Healthcare.

Nærmere oplysninger og tilmeldingsinfo følger.