Kære I- og H-læger

I den kommende periode vil flere af Jer melde sig eller blive udpeget til at passe funktioner som ikke er en del af jeres neurologiske uddannelse – det kunne være modtagelsen, medicinske afdelingen eller intensiv. Det skal I have tak for!

Jeg skal gøre mit til at I ikke bliver forsinket i jeres uddannelse – om det helt kan undgås må vi afklare efterfølgende. Jeg vil opfordre til følgende:

  • Hav max. fokus på uddannelse i disse dage, hvor vi venter på epidemien.
  • Sørg for at få taget kompetencer og få sat dem til godkendelse i logbog.net
  • Mens du er ude af din afdeling: registrer hvor mange dage du er væk

Jeg håber på at Sundhedsstyrelsen vil have fokus på at man har alle sine neurologiske kompetencer og mindre på tid.

God arbejdslyst. We can do it 😊

Anne-Mette Hejl, post-graduat klinisk lektor.