Medlemmer valgt 14. januar 2024

Anne Møller Witt, formand (Øst)

Jacob Worm, næstformand (Øst)

Birgitte Nielsen, sekretær (Øst)

Trine Nielsen, kasserer (Syd)

Christopher Fugl Madelung, ordinært medlem (Øst)

Helene Ladefoged Mortensen, ordinært medlem (Syd)

Bjarni Johansson, ordinært medlem (NK, Syd)

Christian Steenkjær, ordinært medlem (Nord)

Peter Brask-Thomsen, ordinært medlem (Nord)

Anne Line Birkmose, suppleant (Nord)

Ina Nørgaard, suppleant (Øst)

YNNN’s indstillede kandidater til bestyrelsen i DNS 

Thor Linnet (2023)

Andrea Bolle (2024)

 

Kritiske revisorer

Malene Kristensen (2022)

Louise Carlsen (2024)

 

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder er i henhold til foreningens vedtægter åbne for alle medlemmer. Møderne foregår online/virtuelt. Såfremt man ønsker at deltage, så kontakt os på her.