På Dansk Neurokirurgisk Selskabs hjemmeside kan man finde information om:

Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/neurokirurgi