Information om uddannelse i neurologi

 

Uddannelsen til neurolog varetages af Sundhedsstyrelsen (SST), De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse og Dansk Neurologisk Selskab.

 

På SST’s hjemmeside findes målbeskrivelser (inkl. logbøger), lister over obligatoriske kurser m.m.: https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Maalbeskrivelser

Der findes tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse:

 1. Videreuddannelsesregion ØST omfattende Region Hovedstaden og Region Sjælland: http://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/neurologi.html
 2. Videreuddannelsesregion SYD omfattende Region Syddanmark: http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm120016
 3. Videreudannelsesregion NORD omfattende Region Midtjylland og Region Nordjylland: https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/neurologi/

Her findes oversigter over introduktions og hoveduddannelsesforløb, information om hvor de slås op og vejledninger til ansøgning.

 

På Dansk Neurologisk Selskabs hjemmeside kan man desuden finde information om uddannelsen til neurolog: neuro.dk

 

Introduktionsstilling

Introduktionsstillingerne er et-årige og overvejende tilknyttet én neurologisk afdeling. Enkelte stillinger er delt op mellem en neurologisk og en neurofysiologisk afdeling. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne. Antal stillinger der slås op i regionerne er:

 • Øst: 33
 • Syd: 20
 • Nord: 27

 

Hoveduddannelsesstilling

Hoveduddannelsen varer fire år. Alle forløbene består af følgende elementer (ikke i samme rækkefølge):

 • 36 mdr. neurologi fordelt på 2-3 afdelinger
 • 3 mdr. neurokirurgi
 • 3 mdr. psykiatri
 • 6 mdr. neurofysiologi

Stillingerne slås op to gange årligt, de fleste i marts og september. Antal stillinger der slås op i regionerne er:

 • Øst: 11
 • Syd: 7
 • Nord: 9

Ansøgning sker via www.videreuddannelsen.dk

 

 

Vejledning til problematiske uddannelsesforløb

Har du oplevet problemer i din uddannelse og har svært ved at opnå de nødvendige kompetencer under de givne forhold? YNNN har udarbejdet en vejledning til hvem du kan kontakte mhp. hjælp og vejledning. Se den her: Problematisk uddannelse