Uddannelse i Neurofysiologi

Fagområdeuddannelse i klinisk neurofysiologi

Klinisk neurofysiologi var indtil 1982 et selvstændigt speciale og har fra 1982 til 2003 været et grenspeciale til neurologi. Ifølge speciallægekommissionens betænkning nr.1384 af 2000 blev grenspecialet Klinisk Neurofysiologi lagt sammen med neurologi til et fælles speciale med basisuddannelse i neurofysiologi indenfor speciallægeuddannelsen i neurologi samt uddannelse til selvstændig neurofysiologisk funktion ved en fagområdeuddannelse.

Fagområdeuddannelse til selvstændig neurofysiologisk funktion er en 2½-årig overbygning til speciallægeuddannelsen i neurologi. Målet med fagområdeuddannelsen i klinisk neurofysiologi er at tilegne sig kompetence til selvstændigt at varetage neurofysiologisk diagnostik. Fagområdeuddannelsen er forankret på én afdeling, og 6-12 måneder af uddannelsen kan lægges på en anden neurofysiologisk afdeling.

Du kan læse mere om klinisk neurofysiologiher og på dskn.dk.