Vil du være medlem af YNNN?

Indmeldingen foregår via ens personlige login på https://minside.laeger.dk. Et direkte link til at melde sig ind i YNNN findes her:

Meld dig ind i YNNN

Send en mail til yngreneurologer@gmail.com hvis du oplever problemer med indmeldingsprocessen.

Det årlige kontingent er 300 kr. Desuden er det en forudsætning for medlemsskab, at du er medlem af enten Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Neurokirurgisk Selskab eller Dansk Selskab for Neurofysiologi.

Du kan som stud.med. blive associeret medlem af YNNN uden medlemsskab af ovennævnte selskaber. Send en mail til yngreneurologer@gmail.com for yderligere info.