YNNNs uddannelsespris er siden 2008 uddelt på DNS årsmøde i foråret.

Prisen gives til den gode og særligt engagerede underviser, der med en målrettet vedvarende indsats medvirker til at fremme uddannelse og læring for yngre neurologer. Prisen tildeles en speciallæge i neurologi eller neurofysiologi på grundlag af indstilling. Både uddannelsessøgende og speciallæger kan indstille kandidater.

Årets modtager vælges af YNNNs bestyrelse.

Ved tildeling lægges der vægt på;

  • Lokal indsats, der understøtter uddannelse: Fx en læge som trods travlhed tager initiativer til undervisning, sikrer sidemandsoplæring, supervision og feedback-kultur.
  • Regional/National indsats: Fx en læge der er engageret i tilrettelæggelse og kvalitetssikring af uddannelsesforløb.
  • Det vægtes højt, at der står flere læger bag samme kandidat. (Gerne med navns nævnelse fremfor “Yngre læger på hospital xxx”)
  • Det vægtes at indsatsen er gennemgående, fx at kandidaten har været nomineret gennem flere år.

Tidligere modtagere

2024: Christian Stenør. Læs indstillingen her: Indstilling af Christian Stenør 2024

2023: Daniel Kondziella. Læs indstillingen her: Indstilling af Daniel Kondziella 2023

2022: Harald Floer. Læs indstillingen her: Indstilling af Harald Floer 2022

2021: Faisal Mohammad Amin. Læs indstillingen her: Indstilling af Faisal Mohammad Amin 2021 

2020: Steven Haugbøl. Læs indstillingen her: Indstilling af Steven Haugbøl 2020

2019: Natalia Johansen. Læs indstillingen her: Indstilling af Natalia Johansen 2019

2018: Helle Thagesen. Læs indstillingen her: Indstilling af Helle Thagesen 2018

2017: Lorenz Oppel. Læs indstillingen her: Indstilling af Lorenz Oppel 2017

2016: Steffen Birk. 

2015: Claus Ziegler Simonsen

2014: Mette Lindelof

2013: Peer Tfeldt-Hansen

2012: Clarissa Crone

2011:  Kurt Lüdorf

2010: Michael Nielsen

2009: Ole Gredal

2008: Klaus Hansen