Generalforsamling 15. januar 2023

Kære medlem Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN).   Generalforsamlingen afholdes d. 15. januar 2023 i ToRVEhallerne i Vejle.   Foreløbig dagsorden   1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Beretning fra bestyrelse og arbejdsgrupper. 4. Godkendelse af regnskab