A-KURSUS I NEUROOFTALMOLOGI

Traditionen tro har vi igen i år fået tilbudt 5 pladser til kommende neurologerne til oftalmologernes A-kursus i neurooftalmologi som finder sted d. 22-26 november. Hvis du vil have en plads, så send en mail med din ansøgning til yngreneurologer@gmail.com senest 10/9-2021. Pladserne fordeles til ansøgere dels efter anciennitet (HU-læger før intro-læger og herefter præ-intro) og dels

HU forløb i Videreuddannelsesregion Øst

Kære kommende HU læger Husk deadline til indsendelse af ansøgning til HU forløb i Øst er dd. 10/5-2021 kl. 23:59: Sundhedsjobs.dk – 6 hoveduddannelsesforløb Neurologi Videreuddannelsesregion Øst Bemærk følgende ændringer:  Interviewguiden (Interviewguide-neurologi-2021-final): Læs guiden grundigt igennem for ændringer ift. tidl. år. Det er i år krav om præsentation af egen case som IKKE skal indsendes forud

Svar på Quiz-stafetten, case-1

KORT gennemgang af ”Quiz-stafetten” fra 22/4/2021, Case 1: Vinderen af quizzen med mest udførelige svar: Gry Tanum. Link til indsendte svar: vinder svar på case-1   Herunder følger en detaljeret gennemgang af casen som selvfølgelig ikke er udtømmende:   Tidligere: 68 årig mand, kendt: Hypertension, hypothyroidisme, rheumatoid artrit, kronisk nefropati og behandlet for blære cancer Dispositioner

Quiz stafetten – Runde 1

Link til case: Grand Round CASE 1 Kære alle Efter vores første case-baseret fyraftensmøde introducerer vi Quiz Stafetten! Vedhæftet (link øverst oppe) finder i en case med anamnese, objektiv og paraklinik. Hvis du sidder inde med et godt bud på hvad denne patient fejler og hvorfor, så Indsend bud på diagnose samt kort beskrivelse af hvorfor

1 HU-forløb i Neurologi genopslås, 1. halvår 2021 Nord, ansøgningsfrist 15.02-2021

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge. Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag. Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen. Ansøgningen skal være sekretariatet i

Oftalmologernes A-kursus i neurooftalmologi – plads til 5 kommende neurologer

Kom til oftalmologernes A-kursus i neurooftalmologi! Traditionen tro har vi igen i år modtaget en fantastisk indbydelse til oftalmologernes meget lærerige og højest relevante A-kursus i neurooftalmologi i perioden 16-20 november. Der tilbydes 5 pladser til kommende neurologer. Pladserne fordeles efter anciennitet (HU-læger før intro-læger og herefter præintro) og først-til-mølle princippet. Hvis du vil have

Besked til uddannelseslæger

Kære I- og H-læger I den kommende periode vil flere af Jer melde sig eller blive udpeget til at passe funktioner som ikke er en del af jeres neurologiske uddannelse – det kunne være modtagelsen, medicinske afdelingen eller intensiv. Det skal I have tak for! Jeg skal gøre mit til at I ikke bliver forsinket