Oftalmologernes A-kursus i neurooftalmologi – plads til 5 kommende neurologer

Kom til oftalmologernes A-kursus i neurooftalmologi! Traditionen tro har vi igen i år modtaget en fantastisk indbydelse til oftalmologernes meget lærerige og højest relevante A-kursus i neurooftalmologi i perioden 16-20 november. Der tilbydes 5 pladser til kommende neurologer. Pladserne fordeles efter anciennitet (HU-læger før intro-læger og herefter præintro) og først-til-mølle princippet. Hvis du vil have

Besked til uddannelseslæger

Kære I- og H-læger I den kommende periode vil flere af Jer melde sig eller blive udpeget til at passe funktioner som ikke er en del af jeres neurologiske uddannelse – det kunne være modtagelsen, medicinske afdelingen eller intensiv. Det skal I have tak for! Jeg skal gøre mit til at I ikke bliver forsinket

Ledige yngre-poster i neurologisk NBV-redaktionsgruppe C

nNBV søger 3 nye redaktionsmedlem til gruppe C, fra Region Nord, Syd og Øst.   Posten skal besættes af kommende neurologer (dvs reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge). En fra hver af de tre uddannelsesregioner.   Gruppe C koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor Cerebrovaskulære Sygdomme. Alle med interesse kan søge og det er ikke en forudsætning, at du

MS aftenmøde 19 maj 2020

Fyraftensmøde om progredierende MS for MS neurologer, interesserede HU læger, Phd studerende Sted: d 19.maj 2020 kl. 16.30-21 i Glostrup Hospital   Bekræftede speakers er: ·       Professor Finn Sellebjerg ·       Ass. Prof Melinda Magyari ·       Afd.læge neurolog, phd Stephan Bramow   Arrangeret i sammarbejde med Novartis Healthcare. Nærmere oplysninger og tilmeldingsinfo følger.    

YNNNs Uddannelsespris 2020

YNNNs uddannelsespris er siden 2008 uddelt på DNS årsmøde i foråret. Prisen gives til den gode og særligt engagerede underviser, der med en målrettet vedvarende indsats medvirker til at fremme uddannelse og læring for yngre neurologer. Prisen tildeles en speciallæge i neurologi eller neurofysiologi på grundlag af indstilling. Både uddannelsessøgende og speciallæger kan indstille kandidater.