GENERALFORSAMLING 14. JANUAR 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer.   Kære medlem Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer (YNNN). Generalforsamlingen afholdes den 14. januar 2024 kl. 9:30 i ToRVEhallerne i Vejle. Dagsorden: Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. Beretning