nNBV søger 3 nye redaktionsmedlem til gruppe C, fra Region Nord, Syd og Øst.  
Posten skal besættes af kommende neurologer (dvs reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge). En fra hver af de tre uddannelsesregioner.  

Gruppe C koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor Cerebrovaskulære Sygdomme. Alle med interesse kan søge og det er ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til området. Det vigtigste er lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på.  
Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at de eksisterende nNBV dokumenter indenfor området er fyldestgørende for gældende nationale og internationale retningslinjer, men der pågår også et løbende arbejde med at udforme nye behandlingsvejledninger.  
Posten indebærer mødeaktivitet og forberedelse, redaktionelt arbejde, evt. mulighed for forfatterskab, samt muligheden for at dygtiggøre sig fagligt og organisatorisk sammen med dine kolleger.

Skriv en kort ansøgning inkl CV til nNBVpost@neuro.dk senest 15.04.2020, men gerne før. Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har opklarende spørgsmål 

Læs mere her