YNNNs uddannelsespris er siden 2008 uddelt på DNS årsmøde.

Prisen gives til den gode og særligt engagerede underviser, der med en målrettet vedvarende indsats medvirker til at fremme uddannelse og læring for yngre neurologer. Prisen tildeles en speciallæge i neurologi eller neurofysiologi på grundlag af indstilling. Både uddannelsessøgende og speciallæger kan indstille kandidater.

Årets modtager vælges af YNNNs bestyrelse.

Ved tildeling lægges der vægt på;

  • Lokal indsats, der understøtter uddannelse: F.eks. en læge som trods travlhed tager initiativer til undervisning, sikrer sidemandsoplæring, supervision og feedback-kultur.
  • Regional/national indsats: F.eks. en læge der er engageret i tilrettelæggelse og kvalitetssikring af uddannelsesforløb.
  • Det vægtes højt, at der står flere læger bag samme kandidat. (Gerne med navns nævnelse fremfor “yngre læger på xxx hospital”)
  • Det vægtes at indsatsen er gennemgående, fx at kandidaten har været nomineret gennem flere år.

 

Modtageren af YNNNs uddannelsespris 2022 blev

Christian Stenør

Læs indstillingen her: Indstilling af Christian Stenør 2024