Indstillinger til YNNNs uddannelsespris

Har du en senior kollega, som brænder for at undervise og fremme uddannelsen af yngre neurologer?
Så fat pennen og skriv en indstilling til YNNNs uddannelsespris, gerne sammen med dine yngre kolleger!
YNNNs uddannelsespris er siden 2008 uddelt på DNS årsmøde i foråret. Årets modtager vælges af YNNNs bestyrelse.
Prisen gives til den gode og særligt engagerede underviser, der med en målrettet vedvarende indsats medvirker til at fremme uddannelse og læring for yngre neurologer. Prisen tildeles en speciallæge i neurologi eller neurofysiologi på grundlag af indstilling. Både uddannelsessøgende og speciallæger kan indstille kandidater.
Ved tildeling lægges der vægt på:
  • Lokal indsats, der understøtter uddannelse: Fx en læge som trods travlhed tager initiativer til undervisning, sikrer sidemandsoplæring, supervision og feedback-kultur.
  • Regional/National indsats: Fx en læge der er engageret i tilrettelæggelse og kvalitetssikring af uddannelsesforløb.
  • Det vægtes højt, at der står flere læger bag samme kandidat. (Gerne med navns nævnelse fremfor “Yngre læger på hospital xxx”)
  • Det vægtes at indsatsen er gennemgående, fx at kandidaten har været nomineret gennem flere år.
Tidligere modtagere:
2023: Daniel Kondziella
2022: Harald Floer
2021: Faisal Mohammad Amin
2020: Steven Haugbøl
2019: Natalia Johansen
2018: Helle Thagesen
2017: Lorenz Oppel
2016: Steffen Birk
2015: Claus Ziegler Simonsen
2014: Mette Lindelof
2013: Peer Tfeldt-Hansen
2012: Clarissa Crone
2011: Kurt Lüdorf
2010: Michael Nielsen
2009: Ole Gredal
2008: Klaus Hansen