Link til case: Grand Round CASE 1

Kære alle

Efter vores første case-baseret fyraftensmøde introducerer vi Quiz Stafetten! Vedhæftet (link øverst oppe) finder i en case med anamnese, objektiv og paraklinik. Hvis du sidder inde med et godt bud på hvad denne patient fejler og hvorfor, så Indsend bud på diagnose samt kort beskrivelse af hvorfor du tænker det:

Deadline: 4. maj.

Blandt de korrekte svar vælger vi den bedste, og vinderen får det at vide om 2 uger (ca. 6. maj).

… så skal vinderen selv finde på den næste quiz til næste case-baseret fyraftensmøde….

Stafetten gives videre!

 

Vinderen af quizzen samt gennemgang af case med svar på diagnose og forklaringen bag, annonceres på YNNN’s hjemmeside!

NB! Ved at indsende et svar skal man være klar på at få ansvaret for at udforme den næste quiz!

Ved flere korrekte svar bliver det lodtrækning… så ingen sure miner 🙂