Besked til uddannelseslæger

Kære I- og H-læger I den kommende periode vil flere af Jer melde sig eller blive udpeget til at passe funktioner som ikke er en del af jeres neurologiske uddannelse – det kunne være modtagelsen, medicinske afdelingen eller intensiv. Det skal I have tak for! Jeg skal gøre mit til at I ikke bliver forsinket

Ledige yngre-poster i neurologisk NBV-redaktionsgruppe C

nNBV søger 3 nye redaktionsmedlem til gruppe C, fra Region Nord, Syd og Øst.   Posten skal besættes af kommende neurologer (dvs reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge). En fra hver af de tre uddannelsesregioner.   Gruppe C koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor Cerebrovaskulære Sygdomme. Alle med interesse kan søge og det er ikke en forudsætning, at du